GELİŞİM MODELİ: 4C4LIFE

4C for LIFE modeli, Ertuğrul Gerdan’ın Amerika’da doktora döneminde üzerinde çalışıp geliştirdiği yetkinlik temelli bir gelişim modelidir. Bu model, bireyin hayatındaki dört evre olan Karakter (Character), Eğitim (College), Kariyer (Career) ve Kimlik (Citizenship) inceler ve bu evrelerde bulunduğumuz yüzyılda insandan beklenen temel yetkinlikleri belirler ve bu yetkinliklerin bireydeki seviyelerini ölçerek gelişim alanlarına göre yol haritaları çizmeyi amaçlar.

Karakter, Eğitim/Öğrenim, Kariyer ve Kimlik evrelerinde ölçek olabilecek birçok yetkinlik aklımıza gelse de, bir çok kurumun, üniversitenin ve organizasyonun şu yetkinlikler etrafında döndüğünü ifade eder 4C+LIFE modeli:

KARAKTER YETKİNLİKLERİ

 • Dürüstlük
 • Başkalarını Dikkate Alma
 • Öğrenmeyi Sevme
 • Azim ve Kararlılık
 • Yüksek İdealleri Benimseme
 • Entelektüel Bağımsızlık
 • Sorumluluk
 • Liderlik
 • Vicdanlı Olma
 • Başkalarına Saygı Duyma
 • İnsan Sevgisi Barındırma

EĞİTİM/ÖĞRENİM YETKİNLİKLERİ

 • Eğitim/Öğrenmeye Karşı İlgili Olma
 • Katılımcı Öğrenci Olma
 • İnsanlık İçin Öğrenme
 • Temel Akademik Yeterlilikler
 • Bağımsız Olma
 • Kariyere Odaklanma
 • Sosyal Birey Olma
 • Kendini Anlama
 • Akademik ve Sosyal Dengeyi Kurma
 • Deneyimlere Açık Olma

KARİYER YETKİNLİKLERİ

 • Yazılı ve Sözlü İletişim
 • Başka Kişilerle Çalışabilme
 • Başkalarını Etkileme
 • Bilgi Toplama
 • Birçok Alanı Kullanabilme
 • Yaratıcılık
 • Eleştirel Düşünme
 • Doğru Soruları Sorma ve Cevaplama
 • Etkin Dinleme
 • Esnek Olabilme
 • Etkin ve Etkileyici Olabilme

KİMLİK YETKİNLİKLERİ

 • Küresel Farkındalık
 • Temsil Etme Yeterliliği
 • Yönetime Katkıda Bulunabilme
 • Çevreyle Uyum İçinde Olma
 • Adaletsizliğe ve Eşitsizliğe Karşı Durma Yeteneği
 • Birlikte Çalışma ve Fikir Ayrılıklarında Çözüm Bulma
 • Empati Kurabilme
 • Toplum Hizmetlerinde Çalışma
 • Daha İyi Bir Dünya İçin Birlikte Çalışma
 • Topluma Sadık Birey Olma