SİZ

GENÇ YETİŞKİN

GENÇ YETİŞKİNson yıllarda ergenlikten yetişkinliğe geçiş olarak belirlenen 18-25 yaşları kapsayan dönem yetişkinliğe geçiş olarak adlandırılmaktadır. Bu gelişim döneminde birçok birey kariyer planlamalarını, kişiliğinin özelliklerini, rollerini ve tercih ettiği yaşam biçimini araştırmaktadır.

Jeffrey Arnett(2006) genç yetişkinlik için beş temel özellik sıralamıştır:

  • Aşk ve iş konularında kimlik arayışı:

Bireyde bu dönem içerisinde kimlik örüntüsünde temel değişimler meydana gelmektedir.

  • Kararsızlık: 

Bireyin çeşitli konularda değişimlerinin zirveye ulaştığı dönem, genç yetişkinlik dönemidir. Bu yaşam döneminde aşk, kariyer ve eğitim durumlarında sık sık kararsızlıklar gözlemlenmektedir.

  • Öze-dönüklük:

Arnett’e (2006) göre, yetişkinliğe geçiş sürecinde bireyler, sosyal sorumluluklarını oldukça az dikkate almakta, başkalarına karşı olan sorumluklarını ve görevlerini göz ardı edebilmekte, yaşamlarına şekil ve düzen verirken oldukça bağımsız hareket etmektedir.

  • Kararsız duygular:

Genç yetişkinlik döneminde kişiler kendilerini ne ergen ne de tam olarak birer yetişkin olarak hissetmektedir.

  • Bireylerin yaşamlarını değiştirme fırsatını yakalayabildikleri olasılıklar dönemi:

Arnett (2006) genç yetişkinlik döneminde iki şekil olasılığın mevcut olduğunu belirtmektedir:

Birçok genç yetişkin gelecekleri hakkında olumlu düşünmektedir.

Bir önceki döneminde zorlanan genç yetişkinler içinde bulundukları dönemde yaşamlarını olumlu yönde geliştirebilecekleri olanaklar yakalamaktadır (Santrock, 2016: 416).

EGGE olarak, genç yetişkin grubundaki insanlarla çalışıyor ve onlara yönelik danışmanlık/koçluk/terapi hizmetleri veriyoruz.