DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Küreselleşen ekonomi ile bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve birçok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olması işletmeler için insan faktörünü ön plana çıkarmıştır. İnsanın en önemli sermaye olması ile birlikte işe alım, eğitim, performans, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi sistemlerinin değeri artmaktadır. Bu bağlamda, İnsan Kaynakları yönetimi adına aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:

  • Yetenek Avcılığı
  • İşe Alım Süreçleri Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi
  • Takım Eğitimleri
  • Yetenek Yönetimi
  • Ölçme ve Değerlendirme Merkezi
  • Yetkinlik Analiz & Geliştirme