SİZ

KURUMSAL

EGGE olarak Startup, KOBİ, Aile Şirketleri, Eğitim Kurumları, Uluslararası işbirliği içinde olmak isteyen yükseköğrenim kurumlarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Dünya’da yaşanan globalleşme ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamlarını daha da kızıştırmakta ve her şirket ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için devamlı gelişmeyi, çalışanlarına eğitim ve gelişme faaliyetleri ile yatırım yapmayı ilke edinmektedir.

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile öncelikle yöneticilere kazandırılan bilgi ve beceriler zamanla kurumlardaki tüm çalışanlarına aktarılmakta ve yeniden yapılandırılmış bir şirket kültürü oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda da yoğun rekabet ortamına rağmen fark yaratılması ve karlılık sağlanabilmektedir.

Şirket ve kurumlarda çalışan bireylerin özel yaşamlarını yönetmelerinden tutun da iş çevresindeki ast/üst ilişkilerini, müşterilerle olan ilişkilerini, zamanlarını nasıl yönettikleri, ne derece doğru hedefler belirledikleri ve hedefleri gerçekleştirmek için nasıl motive oldukları yıl sonlarında elde edilen sonuçlar ve karlılık ile doğrudan ilişkilendirilebilecek etkenlerdir.