SİZ

YETİŞKİN

Ergenlik ve genç yetişkinlik döneminin sonlarından orta yaşlılık döneminin başlangıcına (40 yaşa) kadar olan yılları kapsayan 25-40 yaş arasını (ilk) yetişkinlik dönemi olarak ele alıyoruz ve YETİŞKİN olarak tanımlıyoruz.

25-40 yaş arası olarak kabul ettiğimiz ilk yetişkinlik dönemi, insan hayatının hemen hemen her yönden en yoğun olduğu dönemlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.

(İlk) yetişkinlik döneminde önemli değer yargılarının belirginleştiği, geleceğe yönelik önemli kararlar alınır ve hayat planları yapılır. (İlk) yetişkinlik yılları önemli kişisel kararların alındığı bir dönem değildir. Bu dönemde toplumun büyük istek ve beklentileri de söz konusudur.

Bu dönemin en önemi gelişim özellikleri olarak evlenme, bir eşle birlikte yaşamayı öğrenme, aile hayatına başlama, çocuk büyütme, evi idare etme, vatandaşlık görevlerini üstlenme ve sosyal bir gruba dahil olma gibi faaliyetler sayılabilir (Köylü, 2004, s. 55). Bu dönemin özellikleri biyolojik, psikolojik ve sosyal yönüyle incelenir.

EGGE olarak, yetişkin grubundaki insanlarla çalışıyor ve onlara yönelik danışmanlık/koçluk/terapi hizmetleri veriyoruz.